‘Pas privacywet aan bij aanpak witwassen’

AMSTERDAM (ANP) - Nederland moet overwegen om de privacywetgeving aan te passen om witwassen via financiële instellingen beter te kunnen tegengaan. Banken zouden ook moeten worden verplicht om informatie te delen over klanten die zij op verdenking van witwassen de deur wijzen. Daarvoor pleit directeur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met Trouw.

De centralebankier schaart zich daarmee achter eerdere oproepen van banken om meer informatie te mogen delen om witwassen effectiever te bestrijden. Volgens hem is ,,er een brede wens in de financiële sector'' om meer samen te werken om witwassen beter te bestrijden. ,,Die wens heb ik zelf ook”, zegt hij. ,,De vraag is eigenlijk of we al die honderden miljoenen die worden ingezet om witwassen te bestrijden slimmer en efficiënter kunnen inzetten. Daarbij komt de vraag of we wettelijke belemmeringen om beter te kunnen samenwerken kunnen wegnemen.”

Elderson juicht het toe dat banken met initiatieven komen om meer samen te werken. Zo willen banken graag het verplichte onderzoek naar klanten en het controleren van transacties via een gezamenlijk op te zetten instituut laten uitvoeren.