Pensioenfondsen kunnen weer nadenken over verhogen pensioenen

AMSTERDAM (ANP) - Veel Nederlandse pensioenfondsen kunnen voorzichtig gaan nadenken over het verhogen van de pensioenen. Nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) wijzen uit dat hun financiële gezondheid gemiddeld genomen bijna weer op het niveau zit waarop het fondsen is toegestaan om zogenoemde indexeringen door te voeren.

De toezichthouder kijkt daarvoor naar de dekkingsgraad. Deze graadmeter is voor de sector als geheel opgelopen tot 109,4 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen over de gehele linie weer ruim 1,09 euro in kas hebben. Alleen als de dekkingsgraad boven de 110 procent is, mag een fonds de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren.

Een peiling door onderzoeksbureau Aon wees er onlangs ook al op dat het de laatste tijd beter gaat met de Nederlandse pensioenfondsen. Dit is vooral te danken aan de oplopende rentes op de financiële markten en goede zaken met beleggingen. Daardoor komt het denken over het verhogen van de pensioenen mogelijk weer wat dichterbij, opperden de deskundigen al. Al moet hierbij wel aangetekend worden dat de situatie komende maanden ook zomaar weer wat ongunstiger zou kunnen worden voor de fondsen.

Voor de allergrootste fondsen lijkt het verhogen van de pensioenen nog niet aan de orde, ondanks dat ook zij er steeds beter voor staan. Bij ambtenarenfonds ABP lag de dekkingsgraad eind juni bijvoorbeeld nog op 104,5 procent en bij zorgfonds PFZW ging het om 100,9 procent. Van de grotere fondsen staat bpfBOUW er wel al langer goed voor. Daar is de dekkingsgraad inmiddels opgelopen tot bijna 121 procent. Bij bpfBOUW zijn de pensioenen de laatste jaren ook al wat omhooggegaan.