Pensioenfondsen verdeeld over hoe ze het beste duurzaam beleggen

DEN HAAG (ANP) - Pensioenfonds ABP is niet het enige fonds dat afscheid neemt van alle beleggingen in de fossiele industrie. Recent kozen metaalfonds PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering als eerste grotere Nederlandse fondsen al voor zo'n fossiele beleggingsstop. Andere grote partijen, bijvoorbeeld zorgfonds PFZW, kiezen er bewust voor om nog wel te blijven investeren in "verduurzamende" olie- en gasbedrijven als Shell.

PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering gaven begin vorige maand al aan dat ze zich teruggetrokken hadden uit investeringen in de fossiele sector. PME wees er daarbij ook op dat steeds meer landen en bedrijven ambitieuze doelen stellen op klimaatgebied. Rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak zouden daarbij laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn, aldus PME dat hierin extra motivatie zag om zelf actie te ondernemen.

Maar PFZW en ook metaalfonds PMT kijken anders tegen de kwestie aan, benadrukten ze onlangs. Zij vinden het belangrijk om te blijven investeren in olie- en gasbedrijven omdat ze dan als aandeelhouder invloed kunnen blijven uitoefenen.

Verduurzamen

Zo kunnen pensioenfondsen bedrijven aanzetten om verder te gaan met verduurzamen, legt een woordvoerster van PFZW uit. Als het zorgfonds bedrijven als Shell de rug toe zou keren, dan bestaat volgens haar het risico dat andere beleggers die duurzaamheid veel minder belangrijk vinden, de aandelen kopen. Dat laatste zou averechts kunnen werken, aldus de zegsvrouw.

Dat neemt niet weg dat sommige beleggingen ook PFZW te ver gaan. Het op een na grootste fonds van Nederland besloot eerder al om niet meer te beleggen in controversiële wapens, tabaksproducten, kolen en olie gewonnen uit teerzand.

Signaal

Welke weg voor een duurzamer beleggingsbeleid de pensioenfondsen precies kiezen maakt volgens het collectief van klimaatbeleggers Follow This uiteindelijk niet zoveel uit. Als die weg maar tot resultaat leidt, zegt een woordvoerster van de bekende criticus van Shell en de olie-industrie in bredere zin.

Follow This heeft daarom wel gemengde gevoelens bij de nieuwe stap van ABP. Enerzijds vindt de organisatie dat er een goed signaal uitgaat van het besluit van het ambtenarenfonds. Anderzijds is Follow This "verrast" aangezien ABP tot nu toe helemaal niet zoveel moeite zou hebben gedaan om een duurzamere koers af te dwingen van een bedrijf als Shell. Volgens een woordvoerster van het beleggerscollectief schaarde ABP zich afgelopen jaren bijvoorbeeld nooit achter de klimaatvoorstellen die Follow This aandroeg in de aandeelhoudersvergaderingen van Shell.