Presentatie Nederlandse voortgang op duurzame ontwikkelingsdoelen

DEN HAAG (ANP) - Het netwerk SDG Nederland bespreekt woensdag met onder anderen minister Liesje Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking hoe Nederland ervoor staat op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook zullen statistiekbureau CBS en nationale SDG-coördinator Sandra Pellegrom tijdens dit evenement rapporten presenteren over de doelen.

Het evenement heet Route 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door landen aangesloten bij de Verenigde Naties in 2015 opgesteld om "de wereld een betere plek te maken in 2030". De bedoeling is onder meer om armoede en honger uit te bannen en om gezondheid, onderwijs en watervoorzieningen te verbeteren. Ook is bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie nodig om zo minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Nederland rapporteert in juli aan de Verenigde Naties welke voortgang de afgelopen vijf jaar is geboekt op het gebied van de zeventien SDG's. In 2021 stelde het kabinet op nationaal niveau nog vast dat Nederland vooruitgang boekt, maar dat het tempo niet snel genoeg gaat om de doelen in 2030 te halen. De rapportage aan de VN wordt gezamenlijk opgesteld door Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.