Productie en verbruik elektriciteit veren weer op na coronadip

DEN HAAG (ANP) - Nederland produceerde en verbruikte in het derde kwartaal weer meer elektriciteit na een daling in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis. Er werd meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie en gas en minder uit kolen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De elektriciteitsproductie was 14 procent hoger dan een jaar eerder en bereikte daarmee het hoogst gemeten niveau in de periode 2014-2020. De statistici hebben de elektriciteit die nodig was voor de installaties die stroom opwekken niet meegerekend.

Hoe hoog de elektriciteitsproductie is, hangt volgens het CBS af van de binnenlandse en buitenlandse vraag. Die gingen beide omhoog. In het tweede kwartaal verbruikte men in Nederland nog minder elektriciteit vanwege de coronacrisis. Maar het verbruik ging in het derde kwartaal weer omhoog. Bovendien hadden Duitsland en België meer behoefte aan Nederlandse stroom.

Hernieuwbare energiebronnen wekten 41 procent meer elektriciteit op dan in het derde kwartaal van 2019. Vooral zonnepanelen en windmolens wekten meer stroom op. Op zee werd een groot windpark geopend en op land stond een gunstige wind. Bovendien stond er voor meer vermogen aan zonnepanelen opgesteld. Ook aardgascentrales wekten meer energie op. Kolencentrales juist iets minder.