Protest tegen grote windmolens in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Rond de honderd actievoerders hebben zaterdag op de Dam in Amsterdam geprotesteerd tegen de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur. Ze rolden een 500 meter lang spandoek uit, begeleid door het geluid van grote windmolens.

Vanaf het plein lopen de betogers naar het Westerpark, waar diverse sprekers het woord voeren. Initiatiefnemer van de actiedag is Windalarm, in samenwerking met actiegroepen uit het hele land.

De actiegroepen zijn tegen de plannen van veel gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines te plaatsen bij woon- en natuurgebieden. Ze vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid, zoals stress en slapeloosheid door de geluidshinder die de turbines veroorzaken.