Provinciale Staten installeren nieuwe leden

DEN HAAG (ANP) - In de provinciehuizen worden woensdag de nieuwe Provinciale Statenleden geïnstalleerd. Dan wordt ook duidelijk welke personen per partij een zetel hebben geaccepteerd en zullen plaatsnemen in de Provinciale Staten. De zogeheten installatievergaderingen zijn online te volgen via een livestream.

In Gelderland worden 36 nieuwe Statenleden geïnstalleerd, onder wie nieuwkomers van BBB (14 zetels), JA21 (2 zetels) en Volt (2 zetels). Van de oude Statenleden is dinsdag afscheid genomen. In Limburg krijgen de nieuwe Statenleden een overdrachtsdocument dat is opgesteld door de voormalig Statenleden, "voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe Staten".

In Overijssel komen de net geïnstalleerde Statenleden donderdagavond alweer bij elkaar, voor een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. Daarbij krijgt iedere partij de gelegenheid te reflecteren op de betekenis van de uitkomst van de verkiezingen.

De coalitieonderhandelingen voor de provincies lopen nog. In alle provincies is inmiddels een verkenner aangesteld en zijn de eerste gesprekken met politieke partijen over een coalitie gevoerd.