Raad van State: nareisbeperking kabinet is in strijd met de wet

DEN HAAG (ANP) - De nareisbeperking voor familie van statushouders die het kabinet had ingesteld om de asielstroom in te perken is in strijd met het nationale en Europese recht. Dat heeft de Raad van State geoordeeld nadat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in beroep was gegaan tegen drie beslissingen van lagere rechters. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Het kabinet besloot in augustus dat gezinsleden van erkende vluchtelingen, ofwel statushouders, zes maanden langer moeten wachten voordat ook zij naar Nederland mogen komen.

De staatssecretaris vroeg de Raad van State om een definitief oordeel of de nareismaatregel juridisch houdbaar is. Dat deed hij nadat meerdere statushouders na de invoering van de nareisbeperking naar de rechter stapten en zij allemaal gelijk kregen. Eerder noemden rechters de beperking onwettig en in strijd met veel nationale en internationale verdragen.