Raad van State vernoemt lezingenreeks naar Herman Tjeenk Willink

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State komt met een reeks lezingen die vernoemd wordt naar Her­man Tjeenk Wil­link. Iedere twee jaar zal iemand spreken over de manier waarop de democratische rechtsorde in de praktijk werkt. De eerste Herman Tjeenk Willink-lezing wordt in juni uitgesproken door de voormalige vice-president van de Raad van State zelf. Het nieuws is bekendgemaakt naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag, zondag.

Tjeenk Willink zegt zelf dat hij altijd aandacht heeft gevraagd voor "de verbindingen" in de democratische rechtsorde. "De verbindingen tussen de vertegenwoordigende en de maatschappelijke democratie, tussen het werk van de wetgever en van de rechter, tussen de werkelijkheid van het bestuur en de wereld waarin burgers leven, tussen democratie en rechtsorde", laat hij in een verklaring weten. "Voor die verbindingen is iedereen verantwoordelijk en daardoor niemand specifiek aanspreekbaar. Dat is riskant zoals we inmiddels ervaren."

De Raad van State noemt dit thema een "rode draad" in het werk van de PvdA-prominent. "Hiermee is het gedachtegoed van Herman Tjeenk Willink blijvend aan de Raad van State verbonden", zegt de zittende vice-president Thom de Graaf.