‘Rabobank grote financier bio-industrie’

UTRECHT (ANP) - De Rabobank is ondanks zijn groene pr een grote financier van de megastallen en andere projecten in de bio-industrie. Dat meldt Greenpeace na onderzoek naar de investeringen van de bank in de vee-industrie. De bank zou daardoor bijdragen aan klimaatverandering, schade aan de natuur, stank en dierenleed. Volgens Rabobank is het beleid ,,een stuk genuanceerder'' dan hoe Greenpeace het doet voorkomen.

Greenpeace achterhaalde met gegevens van het Kadaster dat de Rabobank in veertien bedrijven 100 miljoen euro of meer heeft gestoken. Het gaat onder meer over een megastal voor 21.000 dieren, een bouwplan voor een stal voor 16.000 varkens pal naast een natuurgebied, een slachthuis dat regelmatig de regels overtreedt en een plan voor een enorme mestfabriek in Oss.

Volgens Greenpeace passen mestfabrieken en megastallen helemaal in de visie van Rabobank: intensivering en schaalvergroting terwijl de werkelijke oplossing, minder vlees en meer ecologische landbouw, wordt genegeerd.