Rabobank: toename welvaart vrouwen blijft achter sinds corona

UTRECHT (ANP) - Vrouwen lijken meer te lijden onder de coronacrisis dan mannen. De welvaart van mannen is er dit jaar mede door een betere werk-privébalans op vooruit gegaan, maar dat was voor vrouwen niet het geval. Die gaven vaker aan dat hun maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling is verminderd, meldt Rabobank op basis van onderzoek onder ruim 10.000 Nederlanders.

Voor deelnemers van beide geslachten gold dat de ervaren gezondheid is afgenomen. Dat kan volgens onderzoeker Sjoerd Hardeman te maken hebben met de directe effecten van ziekte door het coronavirus, maar ook door het niet kunnen sporten en de uitgestelde zorg. "Dat betekent dat Nederland er op vier van de elf dimensies van brede welvaart slechter voor staat dan vóór de coronapandemie", aldus Hardeman bij de bekendmaking van de resultaten. De welvaartsdimensies geluk, sociale contacten en huisvesting verslechterden vorig jaar al, maar bleven nu stabiel.

Rabobank meet jaarlijks de brede welvaart in ons land. Daarin wordt naast de al genoemde aspecten ook gekeken naar bijvoorbeeld milieu en veiligheid.

Baanzekerheid

De algehele brede welvaart is gelijk gebleven. De verminderde gezondheid werd goedgemaakt door hogere scores op inkomen en baanzekerheid. Die laatste is volgens Hardeman opvallend, omdat de baanzekerheid vorig jaar nog verslechterde. "De werkloosheidsstijging van vorig voorjaar zette echter niet door, voor een belangrijk deel dankzij de steunpakketten van de overheid", aldus Hardeman. De bank zegt dan ook dat het erop lijkt dat de publieke steunmaatregelen ervoor hebben gezorgd dat de algehele brede welvaart niet is verslechterd.

Om de oorzaak van de lagere welvaart voor vrouwen vast te stellen is meer onderzoek nodig, zegt de bank. Het ligt in ieder geval niet aan de sector waarin wordt gewerkt en de samenstelling van het gezin. Wel zou het kunnen dat mannen meer profiteerden van thuiswerken en vrouwen tegelijkertijd meer last hadden van wrijving in de samenleving tijdens de pandemie.