Rechtbank: Efteling moet zich houden aan maximum aantal bezoekers

DEN BOSCH (ANP) - De Efteling moet zich houden aan het maximum aantal bezoekers per jaar. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde vrijdag dat de provincie Noord-Brabant moet handhaven als het attractiepark zich hier niet aan houdt.

In 2016 is er in de natuurvergunning uitgegaan van een maximaal aantal Eftelingbezoekers van 5 miljoen per jaar. Meer bezoekers zou leiden tot meer verkeersbewegingen en daardoor ook tot meer uitstoot van stikstof dicht bij een Natura 2000-gebied.

In 2017, 2018 en 2019 heeft de Efteling meer dan de toegestane 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen. Omwonenden vroegen de provincie om hier te handhaven. De provincie wees dit verzoek, en de bezwaren hierop, drie keer af. Dat mocht niet, oordeelt de rechter nu.

De provincie had moeten achterhalen of de Efteling maatregelen heeft getroffen om stikstofuitstoot en het effect daarvan op de natuur tegen te gaan. Ook op uitleg vanuit de provincie over de maatregelen die de Efteling wél neemt, is de rechtbank kritisch: beter onderzoek naar die maatregelen is nodig.

De provincie moet binnen tien weken een nieuw besluit nemen over het handhavingsverzoek van de omwonenden.