Rechter bekijkt trage besluiten over compensatie toeslagenaffaire

UTRECHT (ANP) - De rechtbank Midden-Nederland behandelt vrijdag vier zaken van mensen die wachten op een besluit over compensatie voor de kindertoeslagaffaire. Wie te lang moet wachten op zo'n besluit kan naar de rechter stappen en volgens de rechtbank komen "steeds meer" van zulke zaken binnen.

Sinds 2020 hebben veel ouders een aanvraag gedaan voor financiële compensatie van de schade die ze als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben opgelopen. Sommigen hebben al wel een bedrag ontvangen, maar wachten nog op een besluit over de vraag of ze recht hebben op meer. Anderen tekenden bezwaar aan tegen een besluit en wachten op de bezwaarprocedure.

Namens de Belastingdienst neemt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) beslissingen over compensatie en herstel. Als de UHT dat niet op tijd doet, kunnen ouders naar de bestuursrechter. Die kijkt dan niet inhoudelijk naar de aanvraag, maar bepaalt een nieuwe termijn voor het nemen van een besluit. Zoiets gaat doorgaans zonder een zitting.

Maar omdat er steeds meer beroepen vanwege niet tijdig beslissen binnenkomen, wil de rechtbank een aantal zaken behandelen op een zitting van de meervoudige kamer. "Tijdens deze zitting kunnen de procedures bij de UHT in een bredere context worden besproken", legt de rechtbank uit. De rechtbank vindt dat mede nodig "vanwege de beladen achtergrond van deze zaken, waarin het gaat om herstel van groot onrecht." Voor de zitting vrijdag zijn vier zaken geselecteerd "die min of meer representatief zijn voor de verschillende procedures die er lopen".