Rechter: Brazilië dreigt Amazone aan drugshandelaren te verliezen

BRASILIA (ANP) - Brazilië loopt het risico de controle over zijn uitgestrekte Amazone te verliezen aan de georganiseerde misdaad en drugssmokkelaars, waarschuwt een rechter van het hooggerechtshof woensdag. Om de achteruitgang van het regenwoud te stoppen en orde in het wetteloze gebied te herstellen heeft Brazilië internationale hulp nodig, aldus de rechter.

"Er is een reëel risico om de soevereiniteit van de Amazone niet aan een ander land te verliezen, maar aan de georganiseerde misdaad", zei opperrechter Luis Roberto Barroso in een interview met persbureau Reuters. De Amazone absorbeert enorme hoeveelheden broeikasgas dat de aarde opwarmt. Het behoud ervan wordt gezien als essentieel voor de strijd tegen klimaatverandering.

Barroso maant de internationale gemeenschap om geld en ideeën bij te dragen voor duurzame ontwikkeling in de Amazone. Volgens hem doet internationale financiële steun geen afbreuk aan de Braziliaanse soevereiniteit over het Amazonegebied, zoals de uiterst-rechtse oud-president van Brazilië, Jair Bolsonaro, stelde.

Integendeel, buitenlandse steun is nodig, aldus Barroso, die recent de COP27-klimaattop in Egypte bijwoonde. "De Braziliaanse autoriteiten zullen zich sterk moeten maken om milieumisdaden zoals illegale houtkap en mijnbouw, ontbossing, landroof en de moord op milieuverdedigers aan te pakken", voegde hij eraan toe.

De pas verkozen progressieve president Luiz Inácio Lula da Silva, die in januari Bolsonaro opvolgt, heeft beloofd een einde te maken aan de criminele straffeloosheid in het Amazonegebied.