Rechters en officieren sturen noodkreet

DEN HAAG (ANP) - De rechters en officieren van justitie zeggen dat het steeds moeilijker wordt om hun werk goed te doen, mede omdat er financiële problemen zijn. Ze hebben een brandbrief geschreven naar de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, en de leden van de Tweede en Eerste Kamer.

,,De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold'', stellen de magistraten. Ze reppen over een nijpend tekort aan rechters, officieren van justitie en hun ondersteunend personeel en structurele overbelasting.

De rechtspraak verkeert volgens hen in financieel zwaar weer, mede door een vertraagd digitaliseringsproject. De magistraten vrezen voor een volgende bezuinigingsronde. ,,Het noodzakelijke evenwicht tussen de verschillende staatsmachten in onze democratische rechtsstaat maakt echter dat er niet verder op de rechtspraak bezuinigd kan worden.''

0 Reacties Doe mee met de discussie →