Rekenkamer: VWS heeft fouten gemaakt bij inkoop materiaal corona

DEN HAAG (ANP) - Bij de inkoop van materiaal tijdens de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) fouten gemaakt, aldus de Algemene Rekenkamer. Soms is materiaal ingekocht bij een leverancier, zonder andere aanbieders te raadplegen. Daarnaast is onbekend of de door VWS betaalde sneltesten voor werkgevers wel echt zijn gebruikt. Dat stelt de onafhankelijke financieel controleur van de Rijksoverheid.

VWS weet evenmin wat er aan grote voorraden van coronamateriaal beschikbaar is. Het gaat daarbij om onder meer vaccins, testen en persoonlijke beschermingsmiddelen, concludeert de Rekenkamer. Het ministerie heeft ook geen idee hoeveel laboratoriummaterialen er voorradig zijn.

In 2021 spendeerde VWS 33 miljard euro; bijna een verdubbeling van de 18 miljard euro die het ministerie voor de coronacrisis uitgaf. Van die 33 miljard hield 8,2 miljard euro direct verband met de coronacrisis. Het ging daarbij onder meer om de aankoop van vaccins en testcapaciteit.

Niet volgens de regels

VWS gaf die 8,2 miljard "niet altijd volgens de regels" uit, stellen de rekenmeesters. Vooral bij inkopen maakte het ministerie fouten. "Soms zijn inkopen gedaan zonder meer leveranciers te raadplegen zonder dat de noodzaak daartoe goed was onderbouwd." Soms ook waren de dossiers niet compleet "waardoor niet kan worden vastgesteld of verplichtingen volgens de regels zijn aangegaan".

De Rekenkamer stelt dat het financieel beheer van VWS net zoals in 2020 ook in 2021 "ernstig tekortschoot". "Geld is niet altijd volgens de regels uitgegeven."