Rekenrente niet meer heilig in pensioengesprekken

DEN HAAG (ANP) - In de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst te laten vallen. In ruil daarvoor zou de zogenoemde pensioenaanspraak, die inhoudt dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt na berichtgeving in De Telegraaf dat er een "technische verkenning" gaande is. Daarin spelen de "pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol".

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet geïndexeerd konden worden. Door geen toezeggingen meer te doen over de toekomstige uitkering, zou de rekenrente niet meer nodig zijn.

In een systeem zonder pensioenaanspraak en zonder rekenrente, zou alleen de hoogte van de in te leggen premie vaststaan.