RIVM: te weinig kennis gezondheidseffecten klimaatverandering

BILTHOVEN (ANP) - Nog veel kennis ontbreekt om de gezondheid van Nederlanders te beschermen tegen klimaatverandering, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag gepubliceerd rapport. Zonder antwoorden op vragen over bijvoorbeeld hittestress, uv-straling en luchtkwaliteit kan het lastig zijn voor overheden om goede maatregelen voor te bereiden, vertelt onderzoeker van het RIVM Joost van der Ree.

"Het onderwerp gezondheid en klimaatverandering wordt steeds belangrijker", ziet hij. "Meer kennis is nodig om goed beleid te kunnen adviseren." De komende vier jaar wil het RIVM onder meer onderzoek doen naar bijvoorbeeld infectieziekten, luchtkwaliteit, hogere blootstelling aan hooikoorts, mentale gezondheid, uv-straling en huidkanker, allemaal in relatie tot klimaatverandering.

Ook is het de bedoeling om te onderzoeken welke groepen mensen het meeste risico lopen. Het gaat dan om kwetsbare mensen, zoals ouderen, kinderen of chronisch zieken, maar ook om mensen die buiten werken of in slecht gekoelde huizen wonen. Vooral bij mensen met lagere inkomens kunnen problemen zich opstapelen, met minder groen in de omgeving en een woning met vochtproblemen en slechte ventilatie. Van der Ree: "Voor het beleid is het belangrijk om te weten welke maatregelen je voor welke doelgroep invoert."

Het RIVM heeft ook voor het eerst vragen opgesteld over de mentale gezondheidseffecten van klimaatverandering. Volgens Van der Ree is dat internationaal een nieuw gebied om te onderzoeken. "Het kan zijn dat mensen in Limburg meer stress hebben ervaren na de watersnood, uit angst dat er nog eens zoiets gebeurt. Of dat boeren na een heftige hagelbui in financiële problemen komen en zich daarom zorgen maken."