Rotterdam vermindert jaarlijkse CO2-uitstoot

ROTTERDAM (ANP) - De CO2-uitstoot in Rotterdam is sinds vorig jaar, na het afsluiten van het Rotterdams Klimaatakkoord, gedaald. Dat heeft de milieudienst DCMR doorberekend op basis van de hierin opgenomen klimaatmaatregelen.

Sinds 2019 is in Rotterdam bijna 3 megaton CO2 bespaard. Een daling van de CO2-uitstoot als gevolg van de coronacrisis is niet opgenomen in de doorberekening. "De energietransitie is in Rotterdam in hoog tempo uit de startblokken gekomen", aldus de Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte. "De dalende trend zet dus door." Tot 2030 moet er nog 9 megaton CO2 minder worden uitgestoten om een halvering van de CO2-uitstoot, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, te behalen.

Bonte is blij met de daling, maar volgens hem gaat het niet vanzelf. "We zullen alles op alles moeten blijven zetten om de halvering van de uitstoot binnen tien jaar te halen." Die moet onder meer worden bereikt door het bouwen van megawindparken op zee, nieuwe infrastructuur voor groene waterstof en het op grote schaal benutten van industriële restwarmte om woningen mee te verwarmen.

Het Rotterdamse Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen honderd partijen waarin inmiddels 55 deals zijn opgenomen. Deze projecten moeten de energietransitie versnellen en de CO2-uitstoot beperken. Zo wordt de voedselverspilling in de stad aangepakt, ligt er een plan voor de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa en zijn er 50.000 zonnepanelen op Rotterdamse daken gelegd.