Rutte wil zakelijke belangen nieuwe bewindslieden niet openbaren

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Mark Rutte is niet van plan om de zakelijke en financiële belangen van toekomstige bewindspersonen openbaar te maken. Hij vindt dat een veel te ver gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van nieuwe, aantredende ministers en staatssecretarissen, zei hij tijdens een debat over de begroting van Algemene Zaken. Het is in zijn ogen voldoende dat aan de Tweede Kamer wordt gemeld dát betrokkenen afstand hebben gedaan van hun belangen of die op afstand hebben geplaatst, zodat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen.

Onder meer D66 dringt erop aan om de Kamer veel meer informatie te geven, zoals over eventueel bezit van onroerende zaken in het buitenland, de namen van ondernemingen waarbij zij betrokken zijn en de manier waarop precies afstand is gedaan van deze belangen. Maar Rutte vindt al die details niet nodig, onder meer omdat nieuwe bewindspersonen juist afstand hebben gedaan van hun belangen wat wel verplicht is bij aantreden.

Onlangs kwam minister van Financiën Wopke Hoekstra in opspraak, omdat naar boven was gekomen dat hij investeringen had gedaan in een bedrijf via de Britse Maagdeneilanden, een belastingparadijs. Dat had hij wel afgestoten toen hij aantrad als minister van Financiën, maar als senator nog niet. Hoekstra besloot alsnog volledige openheid te geven in de Tweede Kamer.

Een groot deel van de Tweede Kamer drong donderdag aan op meer openheid van de kant van het kabinet, in het kader van de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Ook moet volgens meerdere partijen meer gedaan worden om de kans op belangenverstrengeling en corruptie tegen te gaan. Ze verwijzen naar het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO), dat al in 2019 flinke kritiek leverde op het kabinet. Het zou niet genoeg doen aan de bescherming tegen belangenverstrengeling en corruptie. GRECO adviseerde onder meer dat bewindspersonen publiekelijk inzicht geven in hun belangen.