Scherper toezicht op Openbaar Ministerie

DEN HAAG (ANP) - Het toezicht op het reilen en zeilen van het Openbaar Ministerie wordt verscherpt. De toezichthouder op het OM gaat met grotere regelmaat onderzoek doen. En hij zou voortaan ook een onderzoek kunnen instellen als het OM bij een incident verkeerd lijkt te hebben gehandeld, schrijft justitieminister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer dringt aan op scherper toezicht sinds de top van het OM in opspraak kwam wegens een verzwegen liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren en andere integriteitsschendingen. Omdat het OM onafhankelijk is, kan de Inspectie Justitie en Veiligheid geen oordeel vellen en aanbevelingen doen over zijn optreden.

De hoogste man van het OM bij de Hoge Raad had al de taak op het werk van het OM toe te zien, maar verrichtte maar sporadisch en dan vooral thematisch onderzoek. Met Grapperhaus heeft deze procureur-generaal van de Hoge Raad nu afgesproken dat hij zijn taak in het vervolg ruimer opvat. Ook gaat hij "met grotere regelmaat" met de minister overleggen over kwesties die om onderzoek vragen.

Inspectie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft een zelfstandige plaats binnen de rechterlijke macht. Hij wordt voor het leven benoemd en heeft bijvoorbeeld ook de taak ambtenaren te vervolgen die zich schuldig maken aan een ambtsmisdrijf.

De toezichthouder kan bij zijn onderzoek overigens wel putten uit het werk van de inspectie. Die zet op een rijtje wat er is gebeurd en hoe het OM en andere betrokkenen hebben gehandeld, al onthoudt zij zich van conclusies over het OM.

Klachtencommissie

Onder meer vakbond FNV pleit ervoor dat OM-medewerkers met klachten kunnen aankloppen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Justitie en Veiligheid. Maar daarvoor voelt Grapperhaus niets. Klagers hebben nu al mogelijkheden genoeg om het desgewenst hogerop te zoeken, schrijft hij.

Het OM gaat zich op gezette tijden buigen over rechtszaken waarin het OM vormfouten heeft gemaakt, schrijft Grapperhaus verder. Er komt een "reflectiekamer", waarin officieren van justitie deze zaken samen met wetenschappers, advocaten en de politie tegen het licht houden om ervan te leren.