Schilderij met asbest in uitzending Tussen Kunst en Kitsch

In een uitzending van Tussen Kunst en Kitsch is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevat, maakte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend.

Het gaat om de uitzending van woensdag 15 juni. Na contact met de inspectie heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch het item uit de herhaling van zaterdag gehaald. "Handel en gebruik van voorwerpen met asbest, waaronder kunstobjecten, is vanwege de gezondheidsrisico’s niet toegestaan", zegt de ILT. "Het (de)monteren, transporteren, tentoonstellen en onderzoeken van een beschilderd asbestpaneel kan voor verspreiding van asbestvezels zorgen. Als er losse deeltjes vrijkomen, brengt dit bij het inademen risico’s met zich mee", vervolgt de inspectie.

Tussen Kunst en Kitsch, gepresenteerd door Frits Sissing, heeft maatregelen getroffen om risico’s in de toekomst te beperken. Zo worden toekomstige bezoekers geïnformeerd over het feit dat voorwerpen met asbest erin niet welkom zijn bij de opnames.