Scholen: wel extra herkansing, geen onvoldoende meer wegstrepen

DEN HAAG (ANP) - Ook de eindexamenkandidaten van dit schooljaar moeten een extra herkansingsmogelijkheid krijgen én de optie om hun examens over meerdere perioden te spreiden, vindt de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt. De optie om een onvoldoende weg te strepen voor een vak dat niet behoort tot de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) kan wat de raad betreft echter overboord.

Scholieren die afgelopen jaar eindexamen deden, werden nog wel op deze manier ontzien. Volgens de VO-Raad leidde de "duimregeling", zoals die wordt genoemd, echter te veel tot calculerend gedrag bij de leerlingen.

De organisatie zou het wel terecht vinden als de extra herkansing en het extra tijdvak in stand blijven. Dit omdat ook de huidige scholieren die richting hun eindexamen gaan al twee jaar last hebben van allerlei coronamaatregelen. "En het is ongewis hoe de rest van dit schooljaar eruit gaat zien."

Extra weken voorbereidingstijd

Door de eindexamens in twee verschillende tijdvakken af te nemen, konden leerlingen die ziek waren of in quarantaine zaten afgelopen jaar toch volledig examen doen. De optie om eindexamens te verplaatsen naar het tweede tijdvak leverde de kandidaten ook enkele extra weken voorbereidingstijd op.

Het ministerie van Onderwijs bepaalt uiteindelijk welke regels zullen gelden rond de eindexamens.