Schouten: had aantal zaken beter moeten doen

DEN HAAG (ANP) - Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) erkent dat zij in de aanpak van het stikstofprobleem "een aantal dingen beter had kunnen en moeten doen". Met die boetedoening begon de bewindsvrouw haar bijdrage aan het debat over de kwestie met de Tweede Kamer.

Schouten gaf toe dat haar aanpak van de stikstofcrisis "op veel plekken tot onzekerheid heeft geleid", met name bij boerengezinnen. De felle protesten van de afgelopen week hebben dat volgens de minister nog duidelijker gemaakt. "Daar steek ik de hand ook in eigen boezem", zei zij.