SCP: helft Syriërs wil in Nederland blijven

DEN HAAG (ANP) - Ruim de helft van de Syriërs in Nederland met een verblijfsvergunning wil in Nederland blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, onder 3200 Syrische statushouders.

Het aantal Syriërs in Nederland is sinds de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden op gang kwam fors gegroeid, tot ruim 90.000. Van hen geeft 55 procent aan over vijf jaar nog in Nederland willen wonen, ook als de situatie in het thuisland terugkeer toelaat.

Vooral progressieve (61 procent) en minder religieuze (67 procent) Syriërs zien hun toekomst in Nederland liggen. Syriërs die wel veel waarde hechten aan religie, willen minder vaak (49 procent) blijven. "Of men moslim of christen is, maakt hier geen verschil", schrijven de onderzoekers.

Een opvallend detail: Syriërs met thuiswonende kinderen willen juist minder vaak in Nederland blijven. Een verklaring hiervoor heeft het SCP niet.

Syrische statushouders laten vaker gezinsleden overkomen, 40 procent tegenover 18 procent bij mensen uit andere landen. Die gezinshereniging gebeurt ook eerder: gemiddeld na acht maanden, tegenover elf maanden bij statushouders uit bijvoorbeeld Somalië en Irak.