SGP pleit voor meer tijd om stikstofdoelen te halen

DEN HAAG (ANP) - De stikstofplannen van het kabinet zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar en onrechtvaardig, vindt de SGP. Kamerlid Roelof Bisschop hekelt met name de haast waarmee het kabinet de stikstofuitstoot wil terugdringen. In 2030 moet die zijn gehalveerd. Bisschop pleit ervoor zeker vijf jaar langer de tijd te nemen.

Een gehaaste aanpak "leidt tot onteigeningsdrama's, onvermijdelijk", waarschuwt Bisschop. Het zorgt voor "uitzichtloosheid en onzekerheid" bij boeren. Met de sociaal-economische gevolgen wordt volgens de SGP'er geen rekening gehouden. Ook vindt hij dat te weinig is nagedacht over uitvoerbaarheid. "Dat is een goede wetgever onwaardig."

De streng-christelijke partij met een grote boerenachterban, mist daarnaast concrete stikstofdoelen voor andere sectoren, zoals de industrie en de luchtvaart. "Waarom twee verschillende snelheden", wil hij weten van stikstofminister Christianne van der Wal.