Sneller uit de schulden door ingrijpen gemeente Utrecht

UTRECHT (ANP) - Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente komen sinds de invoering een speciale aanpak sneller uit de geldzorgen. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met organisaties zoals buurtteams, verzekeraars en corporaties veertig nieuwe maatregelen ingezet om mensen beter te helpen. Een daarvan is het vroegtijdig schrappen van een BKR-registratie, iets dat veel gemeentes inmiddels hebben overgenomen.

Utrecht zegt door de aanpak beter zicht te hebben gekregen op de aard, omvang en impact van schulden in de stad. In Utrecht kampen ongeveer 12.000 huishoudens met problematische schulden. Utrecht wil geldproblemen juist voorkomen, signaleren en simpeler aanpakken. "Schulden zorgen voor veel stress en schaamte. Door sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen en beter samen te werken en maatwerk en coaching te bieden, hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze Utrechters beter te helpen", zegt wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen).

Met de actieagenda Utrechters schuldenvrij is volgens de gemeente "een trendbreuk in de schuldenaanpak gerealiseerd". In vier jaar tijd is de gemiddelde schuldenlast gehalveerd, het aantal schuldenbewinden daalde met 30 procent en het aantal schuldregelingen is meer dan verdubbeld.

De uitkomst komt onder meer door het hanteren van het Huishoudboekje, een Utrechtse uitvinding. Hiermee beheert de gemeente de bankrekening van de inwoner en betaalt hiervan maandelijks de vaste lasten, wat overblijft krijgt hij of zij als leefgeld. Inmiddels maken circa 550 inwoners gebruik van het Huishoudboekje, onder wie standaard alle statushouders. Steeds meer mensen doen een beroep op de regeling.

Utrecht zet de aanpak de komende jaren door.