Steeds meer mensen mogen terug naar huis in Limburg

VENLO (ANP) - Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis, nadat ze eerder overhaast hun woningen moesten verlaten voor het snel stijgende Maaswater en de gezwollen beken en zijriviertjes. In Zuid-Limburg zijn de meeste mensen die aan de Maas wonen weer thuis. Echt-Susteren volgde zaterdagavond, en zondag konden vele duizenden inwoners van Roermond en Venlo weer hun woningen opzoeken.

Ook de inwoners van Maasdorpje Buggenum, gemeente Leudal, kunnen terug, maakte deze gemeente zondagmiddag bekend. In enkele ten noorden van Venlo gelegen gemeenten moeten de evacués nog even op de tanden bijten tot de hoogwatergolf definitief de provincie heeft verlaten. Elders in de provincie zakt het peil van de Maas gestaag.

Mensen kunnen ook na het zakken van het waterpeil van rivieren en beken pas terug als het waterschap de dijken geïnspecteerd en veilig verklaard heeft. Die kunnen verzwakt zijn door verzadiging met Maas- en grondwater.