StemWijzer in eerste uren al 125.000 keer ingevuld

DEN HAAG (ANP) - In de eerste uren dat de StemWijzer voor de komende Kamerverkiezingen online staat, is de kieshulp al ongeveer 125.000 keer ingevuld. "We zaten om 12.00 uur klaar en boem ineens begon het. Iedereen ging de uitslag delen, het was heel druk", aldus de makers van de stellingenlijst, het instituut ProDemos. Over precies vijf weken zijn de verkiezingen.

Bij de StemWijzer kunnen mensen bij dertig stellingen aangeven of ze het ermee eens of oneens zijn. De kieshulp vergelijkt de keuzes met de partijprogramma's van 30 van de 37 partijen die aan de komende verkiezingen meedoen. Dat loopt van VVD, PVV, CDA en D66 tot U-Buntu Connected Front, Jezus Leeft, JONG en Splinter. Partijen die in minder dan tien kieskringen meedoen, staan niet in de StemWijzer "omdat gebruikers anders uitkomen op partijen waarop ze niet blijken te kunnen stemmen". Aan het eind zien mensen hoe hun eigen antwoorden overeenkomen met elke partij.

Mensen kunnen ook aangeven welke onderwerpen ze belangrijk vinden, zodat de Stemwijzer de antwoorden op die stellingen meer kan laten meewegen. Gebruikers vinden voltooid leven het belangrijkste onderwerp, gevolgd door het Nederlandse EU-lidmaatschap, de bouw van een kerncentrale, het opnemen van meer vluchtelingen en het invoeren van een vleesbelasting en een vaccinatiebewijs.

Verdeeldheid

Over sommige stellingen zijn de meningen verdeeld, maar op andere punten zijn de eerste deelnemers redelijk eensgezind. Zo is 82 procent van de eerste gebruikers tegen het verlaten van de Europese Unie en vindt 83 procent dat mensen hulp moeten krijgen bij zelfdoding als zij hun leven voltooid vinden. Ongeveer driekwart vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Zeven op de tien gebruikers zijn het niet eens met de stelling dat mensen altijd zelf moeten kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden werd de StemWijzer in de eerste 24 uur ongeveer 550.000 keer ingevuld. Of dat aantal in de komende uren wordt gehaald, durft ProDemos niet te voorspellen. In de hele verkiezingsperiode in 2017 werd de StemWijzer in totaal 6,8 miljoen keer ingevuld.