Supermarktconcern Walmart kampt met hogere kosten

BENTONVILLE (ANP/RTR) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart kampt met hogere kosten voor inkoop, personeel en transport en dat raakt de winstgevendheid. Het grootste supermarktbedrijf ter wereld verlaagt daarom zijn winstverwachtingen en zag ook de winst in het afgelopen kwartaal behoorlijk dalen.

De nettowinst in het eind april afgesloten eerste kwartaal nam op jaarbasis met een kwart af tot iets meer dan 2 miljard dollar, omgerekend 1,9 miljard euro. Walmart zegt dat de impact van de gestegen prijzen voor met name voedsel en brandstof groter is dan het bedrijf zelf had verwacht. Daarnaast is Walmart bezig de lonen van werknemers te verhogen om zo personeel te behouden vanwege de grote krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Walmart denkt nu dat de winst per aandeel dit boekjaar licht zal dalen, terwijl eerder op een stijging was gerekend. Ook voor het lopende tweede kwartaal werden de prognoses neerwaarts bijgesteld.