Theaterproducenten vragen nieuw kabinet nu al om goed steunpakket

De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) heeft demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven gevraagd of zij bij haar opvolger wil aandringen op een goed steunpakket voor de cultuursector. De producenten deden dit in een gesprek dat een groep vertegenwoordigers van de VVTP woensdagmiddag had met de bewindsvrouw.

De producenten wezen haar op de financiële risico's die nu genomen worden, terwijl de theaters alweer wekenlang de deuren moeten sluiten. Veel podia kunnen niets programmeren tot 17.00 uur, als zij dicht moeten, omdat bezoekers doorgaans 's avonds naar het theater gaan. De cultuursector vraagt of het nieuwe kabinet daar in haar plannen al rekening mee wil houden.

"Steunpakketten zijn noodzakelijk voor producenten en zzp’ers", laat Rick Engelkes weten. "Ons verzoek is of ze dat bij haar opvolger in het nieuwe kabinet wil voorleggen." Behalve Engelkes was ook onder anderen producent Hans Cornelissen aanwezig. Zij wezen de bewindsvrouw op de noodzaak om zowel op korte als lange termijn oplossingen te bieden voor de vrije producenten in de cultuursector.

Lange termijn

Demissionair minister Van Engelshoven nam zelf het initiatief voor een gesprek met de vertegenwoordigers van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). "Ieder van ons heeft goed duidelijk kunnen maken welke grote gevolgen zo’n beslissing heeft", laat producent Ruud de Graaf weten. "Het heeft niet alleen invloed op de mensen op het podium, maar ook op de bedrijfsvoering, de vele zzp’ers en de toeleveranciers. Dat zijn de problemen op korte termijn. Maar we hebben ook gesproken over welke grote gevolgen het heeft op de middellange en lange termijn."

De vrees van de theaterproducenten is dat er nu weinig nieuwe producties worden opgestart voor de komende jaren. Dit zou tot een flinke verschraling van het theateraanbod in Nederland kunnen leiden. Bovendien baart de angst bij het publiek om kaartjes te kopen de theatermakers grote zorgen. Ook de steunpakketten van de overheid kwamen aan de orde. De theaterproducenten hopen dat het volgende kabinet weer garant wil staan voor financiële steun.

Van Engelshoven kreeg het afgelopen jaar veel kritiek omdat zij volgens de cultuursector te onzichtbaar was in de crisistijd.