Timmermans: EU is klaar om klimaatbeloftes bij te stellen

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR) - De Europese Unie is klaar om met nieuwe klimaatbeloftes te komen. Frans Timmermans, de klimaatman van de Europese Commissie, zei op de klimaattop van de Verenigde Naties dat de EU de uitstoot nog verder naar beneden wil brengen.

Timmermans wees op de COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh op recente afspraken die binnen de EU gemaakt zijn over het terugschroeven van broeikasgassen en ziet die als bewijs dat EU vastberaden is in het aanpakken van klimaatverandering. "Laat niemand u vertellen dat de EU achteruitgaat."

De Eurocommissaris uitte ook nog eens zijn vreugde dat klimaatschade nu op het programma staat bij de top. Hij zegt dat de EU klaar is om de schade aan te pakken, maar erkent ook dat op dit moment nog niet alle vragen te beantwoorden zijn over de manier waarop dat moet gebeuren. Timmermans zei dat landen elkaar moeten vertrouwen om vooruitgang te boeken.