Toename discriminatiemeldingen in Black Lives Matter-jaar

ROTTERDAM/DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Vooral discriminatie op grond van herkomst, waaronder huidskleur en afkomst, werd in het Black Lives Matter-jaar meer gemeld. Dat concludeert discriminatie.nl in de publicatie Discriminatiecijfers in 2020, die donderdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De cijfers komen van registraties van antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt internetdiscriminatie MiND, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Op laatstgenoemde na, kregen al deze organisaties in 2020 meer meldingen dan in 2019 op onderwerpen waar zij zich op focussen, zoals discriminatie op internet. De stijging kan volgens de auteurs van het rapport niet los worden gezien van de grote Black Lives Matter-demonstraties in 2020 en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme.

ADV's kregen de meeste meldingen, 20 procent van het totaal, vanuit de arbeidsmarkt. Daar ervoeren mensen discriminatie bij werving en selectie of door collega's of klanten. Ook kwamen daar met 883 meldingen opvallend veel meer klachten binnen over discriminerende commerciële dienstverlening dan in 2019 (479 meldingen).

Corona

Alle genoemde instanties registreerden coronagerelateerde discriminatie. Zo werden mensen met een Oost-Aziatische achtergrond uitgescholden voor 'coronachinees', bespuugd, genegeerd of als paria behandeld door winkelmedewerkers, noteert het rapport. Opvallend is het aantal klachten dat ADV's binnenkregen over het omstreden carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen': 4098 keer. Ook zonder dat mee te tellen, lag het aantal meldingen daar hoger dan in 2019.

Opstellers van het rapport concluderen dat de cijfers slechts "het topje van de ijsberg" zijn. Ze halen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan, dat concludeert dat slechts 3 procent van de ervaringen van discriminatie wordt gemeld. "Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties."