Trump steunt anti-abortusactivisten

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump heeft in een videoboodschap de duizenden anti-abortusactivisten die in Washington samenkwamen voor de 46e Mars voor Leven steun betuigd. De Amerikaanse president beloofde zijn veto uit te spreken over elke wet die ,,de bescherming van het menselijk leven verzwakt''.

De betoging is gericht tegen het 'Roe versus Wade'-arrest van het hooggerechtshof uit 1973. Het hof oordeelde destijds dat het verbod op zwangerschapsonderbreking, dat in veel staten gold, een ongrondwettelijke schending was van het recht van vrouwen op privacy. In de praktijk betekende dat legalisering van abortus. Het evenement tegen die uitspraak is sindsdien de grootste jaarlijkse bijeenkomst in de VS.

,,Ik zal altijd het eerste recht in onze Onafhankelijkheidsverklaring verdedigen, het recht op leven'', zei Trump in zijn in het Witte Huis opgenomen verklaring. En dat recht geldt ook voor ,,ongeboren kinderen''.

Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 beloofde Trump al opperrechters aan te stellen die bereid waren 'Jane Roe', de schuilnaam van een alleenstaande vrouw die de zaak aanhangig maakte, terug te draaien. Met Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh heeft het Supreme Court nu een conservatieve meerderheid (6-3).