Tweede Kamer trapt nieuw parlementair jaar af

DEN HAAG (ANP) - Het reces van de Tweede Kamer zit erop en het normale werk wordt hervat. De eerste plenaire vergadering van dit parlementaire jaar is het wekelijkse vragenuur met het kabinet, dat al een paar weken langer terug is van de zomerstop. De bewindslieden hebben een aantal ministerraden en overleggen over specifieke onderwerpen achter de rug en ook uitgebreid gesproken over de nieuwe begroting voor komend jaar.

Een van de belangrijkste onderwerpen op de Kameragenda voor komende week staat op woensdag gepland. Dan is er een debat over de eenmalige compensatie voor de hoge energierekeningen die in maart al was toegezegd. Dat debat zal ook aangegrepen worden door kritische oppositieleden die vinden dat het kabinet dit jaar nog meer moet doen om de koopkracht van mensen te versterken.

Door de hoge prijzen hebben huishoudens minder te besteden en dreigt een groep van bijna 1,3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens terecht te komen. Het kabinet zegt dat het dit jaar praktisch vrijwel onmogelijk is om nog extra maatregelen te treffen om mensen financieel te ondersteunen. Wat het jaar erop gedaan wordt, wil het kabinet pas over twee weken bekendmaken op Prinsjesdag. Bronnen melden dat er in 2023 zo'n 15 miljard euro wordt uitgetrokken voor lastenverlichting.

Tijdens recessen worden geen debatten gepland. Wel kan de Kamer ervoor kiezen om terug te komen van reces, zoals deze zomer gebeurde naar aanleiding van Wopke Hoekstra's interview met het AD, waarin de CDA-leider en vicepremier een aanpassing van het stikstofbeleid bepleitte.

Het is niet de bedoeling dat de bijna twee maanden zomerreces helemaal opgaan aan vakantie. Kamerleden hebben werkbezoeken afgelegd, zich verdiept in inhoudelijke dossiers en partijbijeenkomsten bijgewoond, benadrukken ze graag. Ook zijn de openbare verhoren voor de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen al ruim een week aan de gang.

De volgende recesperiode is in de laatste week van oktober. Het zomerreces van de Eerste Kamer begon een kleine week later en is maandag pas afgelopen.