Uitstoot broeikasgassen lager dan 1990

DEN HAAG (ANP) - De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar een achtste lager dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 1990 is het ijkjaar waarop alle reducties van broeikasgassen zijn gebaseerd, ook ten aanzien van het Parijs-klimaatakkoord.

De uitstoot van koolstofdioxide bleef in de afgelopen 27 jaar gelijk, ondanks de groei van de economie en bevolking. Andere broeikasgassen als methaan, lachgas en F-gassen werden de helft minder vaak uitgestoten.

De CO2-uitstoot nam vooral bij gebouwen en de industrie af. Voor de verwarming van woningen en gebouwen werd 17 procent minder CO2 uitgestoten. Tegelijkertijd groeide het aantal woningen sinds 1990 met een derde. Bij de chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie daalde de CO2-uitstoot met 14 procent. De productie nam juist met ongeveer de helft toe.

Energiebedrijven en wegverkeer stootten juist meer CO2 uit. In beide gevallen werden ze wel minder vervuilend. Energiebedrijven stootten 22 procent meer CO2 uit, maar produceerden 54 procent meer elektriciteit. Het wegverkeer was goed voor 12 procent meer CO2-uitstoot dan in 1990, maar er werden 42 procent meer kilometers afgelegd.

0 Reacties Doe mee met de discussie →


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *