Vaccinatiebaas Van Delden: donderdag 10 miljoenste coronaprik

DEN HAAG (ANP) - Donderdag zal waarschijnlijk de grens van 10 miljoen gezette coronaprikken worden gehaald. Dat verwacht Jaap van Delden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die woensdag de Tweede Kamer bijpraatte over het vaccinatieprogramma.

Volgens Van Delden gaat het vaccineren "heel erg soepel". Hij verwacht dan ook, net als coronaminister Hugo de Jonge, dat het moet lukken om alle volwassenen die dat willen voor 1 september volledig gevaccineerd te hebben.

Van de prikken die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, staat nog zo'n 40 procent niet in het centrale register van het RIVM. Het is volgens Van Delden wel belangrijk dat de centrale registratie op orde komt, onder meer zodat bijwerkingen van de vaccins beter gemonitord kunnen worden. Het percentage missende data is al flink naar beneden gebracht: zo'n twee maanden geleden ging het nog om 60 procent. Het RIVM werkt samen met huisartsen, zorginstellingen en de leveranciers van de benodigde ICT aan het compleet krijgen van het register.

Bijzondere groepen

De vaccinatiebaas gaf ook extra informatie over de inenting van "bijzondere groepen". Zo zijn op 1 juni de eerste uitnodigingen aan arbeidsmigranten gestuurd. Zij krijgen een vaccinatie via de GGD, in de leeftijdsvolgorde passend bij de landelijke vaccinatiestrategie. Ook mensen die niet in Nederland zijn geregistreerd hebben dinsdag een uitnodiging gekregen. Het gaat om mensen die minstens vier weken in Nederland verblijven. De uitnodiging is in vijf talen verzonden.

Ook de eerste groepen asielzoekers worden deze week gevaccineerd. Onder meer dak- en thuislozen, mensen in de vrouwenopvang, ongedocumenteerden en bijvoorbeeld gevangenen worden al langer ingeënt. De vaccinatie van zeevarenden begint half juni. De inenting van die groep kan meerdere maanden duren, omdat zij vaak langere tijd niet in Nederland zijn.

Om het vaccineren laagdrempeliger te maken en de vaccinatiegraad verder omhoog te krijgen, zetten de GGD'en op dit moment mobiele prikunits in. Er zijn in totaal vijftien van zulke units beschikbaar. Ook wordt er gekeken naar de inzet van vijftien stadsbussen, die eerder zijn gebruikt als mobiele testlocaties. Afhankelijk van hoe goed de proeven met dit soort mobiele priklocaties werken, worden ze vanaf half juli op grotere schaal ingezet.