Van Ark: unieke Nederlandse sportinfrastructuur overeind houden

DEN HAAG (ANP) - Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport noemt het "van levensbelang" dat Nederlanders zo optimaal mogelijk kunnen blijven sporten, ook na de coronacrisis. Van Ark belooft er daarom alles aan te doen om de "unieke Nederlandse sportinfrastructuur" overeind te houden.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van onder meer het ministerie van VWS onderzoek doet naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag, blijkt dat de financiële schade voor de sector is opgelopen tot zo'n 1 miljard euro. De tweede Monitor Sport en Corona ging donderdag naar de Tweede Kamer.

"De impact is niet gering en voelbaar op vrijwel alle sportdomeinen voor alle betrokkenen", schrijft Van Ark in een begeleidende brief. "Dit is allesbehalve verrassend, simpelweg omdat de kracht van sport zit in de ontmoeting, en dat is nu juist wat beperkt mogelijk is. De sportsector staat ontegenzeggelijk onder druk. Deze monitor moedigt mij dan ook aan om in contact met de hele sector te blijven zoeken naar de juiste oplossingen voor sporters, aanbieders en organisatoren. Mijn inzet richt zich daarom op het overeind houden van de unieke Nederlandse sportinfrastructuur met haar rijke verenigingsleven en fijnmazige netwerk van sportaccommodaties. Dat Nederlanders ook in de toekomst kunnen blijven sporten op manieren en momenten die hun passen, is van levensbelang om een vitale samenleving te waarborgen. Ook in de periode na Covid-19."