Van Aschat steunt inzameling onder AOW’ers voor de cultuursector

Voor de tweede keer wordt de actie #DoeMeeMetJeAOW gelanceerd. Aan cultuurminnende senioren die het kunnen missen, wordt gevraagd (een deel van) hun vakantiegeld te doneren voor de culturele sector. Die zit nog altijd op slot en doet nog niet mee met de versoepelingen van komende woensdag.

Acteur Gijs Scholten van Aschat is ook dit jaar als ambassadeur betrokken bij de actie. "De eerste nood is dan weliswaar voorbij, maar de noodzaak om cultuur extra te steunen nog niet. We komen uit een barre culturele winter. Ik zie nog overal voorstellingen die niet doorgaan of met veel minder publiek. De extra steun helpt makers maken. Zo zorgen we voor een vruchtbare lente" aldus Scholten van Aschat.

De actie ontstond vorig jaar als initiatief van een gepensioneerde internist uit Bussum en zijn vrouw. Bijna 5000 AOW'ers deden een donatie, waardoor ruim een miljoen euro werd opgehaald. Deze tweede keer is #DoeMeeMetJeAOW een samenwerking tussen dit burgerinitiatief en het Prins Bernhard Cultuurfonds en ondergebracht in het Lente Fonds. Dat helpt met het verdelen van het opgehaalde geldbedrag. De actie richt zich op jongere musici, theatermakers en beeldend kunstenaars.

De inzameling onder senioren loopt anderhalve week vanaf komende donderdag. Dat is de dag dat AOW'ers kun vakantiegeld gestort krijgen.