Van der Burg: opvangplekken asielzoekers na 1 juli nog niet rond

DEN HAAG (ANP) - De opvang van nieuwe asielzoekers is in de periode na 1 juli nog niet rond. Tot die tijd zouden er geen opvangproblemen moeten zijn als het lukt om met allerlei maatregelen 19.000 plekken extra erbij te krijgen, zei asielstaatssecretaris Eric van der Burg. Tussen juli en oktober "hebben we de boel nog niet dicht" en "zijn nog de nodige zaken te doen", gaf Van der Burg aan tijdens een debat in de Tweede Kamer. "De spanning zit 'm in de zomer".

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkt volgens hem hard aan nieuwe opvangplekken of verlenging van huidige noodlocaties. In de zomerperiode is de instroom van asielzoekers altijd het hoogst terwijl er dan juist minder voorzieningen zijn om mensen op te vangen. Locaties zoals hotels, parken maar ook tenten worden dan voor andere zaken gebruikt. "Vanaf oktober vlakt de instroom af en in de winter zijn het makkelijkst plekken te regelen", zegt Van der Burg.

De Tweede Kamer is kritisch en ongeduldig over de haperende opvang en vreest dat mensen opnieuw buiten zullen slapen bij het aanmeldcentrum Ter Apel, zoals vorige zomer gebeurde. Er was niet genoeg capaciteit om iedereen onderdak te geven. Dit jaar verwacht het kabinet zeker 80.000 asielzoekers te moeten opvangen. Dat zijn er veel meer dan de ruim 30.000 plekken die het COA nu structureel heeft in asielzoekerscentra. De anderen komen in (crisis-)noodopvang terecht.