Van Gennip wijst op taak werkgevers bij tekort arbeidskrachten

DEN HAAG (ANP) - Werknemers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid nu er zo'n tekort aan mensen is op de arbeidsmarkt, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Bedrijven hebben een taak "aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden als het gaat om loon, cultuur, scholing, roosters en manier van werven", benadrukt de bewindsvrouw in reactie op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het statistiekbureau meldde dinsdag dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, en dat het aantal banen op een recordhoogte is gekomen. Het tekort aan handen is ook in het dagelijks leven al merkbaar, bijvoorbeeld in het verkeer en het openbaar vervoer. Ook Van Gennip erkent de "maatschappij-ontwrichtende problemen" die ontstaan.

Ze benadrukt wel dat "deze arbeidsmarkt ook kansen biedt voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld voor de ruim miljoen mensen die aan de kant staan waarvan een groot deel graag zou willen werken." Ook kan het probleem deels worden opgelost als mensen meer uren werken. "Nederland is kampioen deeltijdwerken", zegt de bewindsvrouw van CDA-huize.

Een van de grote uitdagingen van het kabinet is de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor de zomerstop van het parlement zal Van Gennip hierover een plan van aanpak naar de Kamer sturen. Die brief zal onder meer gaan over "hoe we werk anders in kunnen richten, door in te zetten op technologie en procesinnovatie".