Veel Nederlanders willen minder uren werken

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer Nederlanders willen minder uren werken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het inmiddels om honderdduizenden mensen die naar eigen smaak te veel uren draaien op hun werk.

Bijna 8,9 miljoen Nederlanders hadden in het eerste kwartaal betaald werk en het overgrote deel was tevreden met het aantal uren dat zij aan de slag waren (84 procent). 9 procent gaf aan liever nog wat meer uren te willen werken. 7 procent zou liever juist minder werken, ook als de inkomsten daardoor achteruit zouden gaan.

Het CBS ziet al een aantal jaar een stijgende lijn bij die laatste groep, terwijl het aantal werkenden dat graag extra uren aan de slag wil sinds 2015 duidelijk afneemt. Vrouwen geven iets vaker aan minder uren te willen werken dan mannen. Verder is het aandeel dat minder wil werken onder de voltijders groter dan onder de parttimers, en onder hoogopgeleiden groter dan onder laagopgeleiden.

Ook tussen zelfstandigen en werknemers is er een verschil wat betreft de wens om minder uren te draaien. Van de zelfstandigen gaf in het eerste kwartaal 10 procent aan dit te willen, tegen 7 procent van de werknemers met een vaste arbeidsrelatie en 6 procent van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.