Verlies CZ ruim verdrievoudigd door beleggingen en inzet reserves

TILBURG (ANP) - Zorgverzekeraar CZ heeft het verlies vorig jaar meer dan verdrievoudigd, vooral als gevolg van slechte beleggingsresultaten. Ook moest het concern veel geld uit zijn reserves halen om de zorgpremies betaalbaar te houden.

Het verlies over 2022 kwam uit op 78 miljoen euro, vergeleken met een min van 22 miljoen in het voorgaande jaar. "Financieel is CZ echter zo robuust dat het in ook in 2022 opnieuw reserves kon inzetten om de premiestijging te dempen in een voor veel verzekerden moeilijke tijd", stelt het bedrijf. CZ trok hiervoor 155 miljoen euro uit. In het jaar daarvoor was dit 254 miljoen euro.

CZ verloor vorig jaar 183 miljoen euro met zijn beleggingen. De verzekeraar schrijft dit toe aan de opgelopen inflatie en gestegen rente door de oorlog in de Oekraïne.

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, maakt zich echter vooral zorgen over "het steeds nijpender tekort" aan zorgcapaciteit. "Meer nog dan over het aanhoudende oplopen van de zorgkosten. De zorg staat enorm onder druk. Onze grootste uitdaging is samen met de zorgverleners het anders te gaan organiseren", stelt de topman. "De vraag naar zorg stijgt terwijl het aanbod niet toeneemt", waarschuwt De Groot.

CZ is met 4 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland.