Vertrouwen ondernemers industrie neemt opnieuw toe

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in januari opnieuw toegenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat ondernemers positiever zijn over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Ook zijn ze iets positiever over hun orderpositie, het werk dat nog op de plank ligt.

De index die het vertrouwen meet ging van 3,3 in december naar 3,6 in januari, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen ligt daarmee boven het langjarige gemiddelde van 1,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

Het oordeel van ondernemers over de voorraden gereed product was in januari iets minder negatief. Over de verwachte productie waren producenten nagenoeg even positief als een maand eerder. In de helft van alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in januari hoger dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het positiefst.

Het statistiekbureau merkt verder op dat in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, het vertrouwen van producenten ook verbeterde. Dat komt vooral doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijvigheid en positiever over de huidige bedrijfssituatie. Ook steeg de gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie.