Verzekeraars: meer nodig tegen klimaatschade

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars vinden dat de op Prinsjesdag aangekondigde plannen van het demissionaire kabinet op gespannen voet staan met de forse beleidsopgaven van Nederland. De achterstanden die zijn opgelopen bij het klimaatbeleid, de aanpak van criminaliteit en het tekort aan woningen vragen om meer maatregelen, zegt het Verbond van Verzekeraars in een reactie.

"De problemen zijn zo omvangrijk en urgent, dat we echt uitzien naar een nieuwe regering die de mouwen kan opstropen", geeft algemeen directeur Richard Weurding aan. Een volgend kabinet zal wat hem betreft werk moeten maken van de overgang naar hernieuwbare energie en de eerder uitgebrachte adviezen van sociale partners over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.

Hij wijst ook op de overstromingen in Limburg van eerder dit jaar. Weurding is positief over de samenwerking tussen kabinet en verzekeraars bij het vergoeden van de overstromingsschade, maar het is volgens hem hoog tijd dat er een meer structurele oplossing komt voor dit soort rampen. "Daarvoor hebben we eerder voorstellen gedaan om de schade als gevolg van overstromingen door overheid en verzekeraars beter en efficiënter te vergoeden."

Dat er miljarden worden uitgetrokken voor klimaatbeleid en andere zaken, is volgens Weurding wel goed maar niet voldoende. "Hieraan kun je zien dat het kabinet meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de enorme beleidsopgaven waar Nederland voor staat."