Vijlbrief werkt al aan compensatieregeling voor ‘zwarte lijst’

DEN HAAG (ANP) - Er wordt nog onderzoek gedaan naar de groep mensen die op de 'zwarte lijsten' van de Belastingdienst stonden, maar toch wordt al gekeken naar een compensatieregeling. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) meldt dit aan de Tweede Kamer.

Mensen die werden opgenomen in de fraudesignaleringsvoorziening (FVS) van de Belastingdienst, kwamen in sommige gevallen niet in aanmerking voor schuldsanering door deze markering. Dit terwijl ze lang niet allemaal daadwerkelijk hadden gefraudeerd. Sommige mensen kwamen na een vermoeden van fraude op de lijst te staan, met alle gevolgen van dien. Met het gebruik van het opsporingssysteem bleek de fiscus bovendien de privacywet te overtreden. Daarom is FSV vorig jaar uitgezet.

De Kamer dringt al enige tijd aan op compensatie voor gedupeerden van de zwarte lijsten. Ook Vijlbrief heeft al eerder aangegeven te zoeken naar "passend herstel" voor de vermoedelijk duizenden gedupeerden. In een brief meldt hij de onderzoeken te willen afwachten voordat hij met echte voorstellen komt. Maar hij wil de Kamer alvast informeren over "de dilemma’s die hierbij spelen aan de voorkant".

Privacy

Vijlbrief vraagt zich bijvoorbeeld af of mensen alleen al moeten worden gecompenseerd voor het feit dat hun privacy is geschonden. "Een vraag hierbij is welke ‘schade’ iemand heeft ondervonden wegens sec de schending van de privacy en welke tegemoetkoming hierbij past", aldus de demissionaire staatssecretaris. "Een tweede vraag is wie hiervoor in aanmerking zou moeten komen." Als iedereen een beroep kan doen, geldt dat ook voor de mensen die wél hebben gefraudeerd.

Verder zoekt Vijlbrief nog naar een manier om onderscheid te maken tussen de groep die met een 'collectieve regeling' goed gecompenseerd worden en met een groep die een specifieke tegemoetkoming nodig heeft. Daarnaast is het de vraag wie de compensatie gaat uitvoeren. De compensatiecampagne van gedupeerden in de toeslagenaffaire verloopt al tijdenlang erg traag en wordt geplaagd door problemen.