VluchtelingenWerk: blij met uitspraak over nareisbeperking

DEN HAAG (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland is tevreden met het besluit van de Raad van State om de "hardvochtige" nareisbeperking onwettig te verklaren, laat een woordvoerder weten. Dat vluchtelingen zich nu alsnog snel kunnen herenigen met hun geliefden stemt de organisatie positief.

De zegsman wijst erop dat de nareisbeperking, een wet die ervoor zorgde dat gezinsleden van erkende vluchtelingen zes maanden langer moesten wachten voordat ook zij naar Nederland mochten komen, al vanaf het begin in strijd was met vele wetten en verdragen. "We zijn blij dat we dit boek nu eindelijk kunnen sluiten, maar hopen dat hier ook een les uit wordt getrokken. De invoering van deze onwettige maatregel schuurt met de rechtsstaat, en maakt de overheid onbetrouwbaar voor de meest kwetsbaren in onze samenleving."