Vmbo-leerling loopt door corona heel schooljaar achter met lezen

DEN HAAG (ANP) - Op de onderbouw van het vmbo en havo zijn grote leerachterstanden door de coronacrisis, meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob. Vmbo-leerlingen lopen naar schatting gemiddeld een heel schooljaar achter met Nederlandse leesvaardigheid en zestien lesweken met rekenen. Gemiddeld lopen leerlingen van de middelbare school 27 lesweken achter met leesvaardigheid.

Op basisscholen zijn de achterstanden kleiner. De gemiddelde achterstand voor rekenen ligt op tien weken en voor begrijpend lezen is dit ongeveer zeven weken. De leerlingen die in groep 7 zaten toen de coronacrisis begon, hebben de meeste vertraging opgelopen. Ook zijn de achterstanden gemiddeld twee keer groter bij kinderen met laagopgeleide ouders. De vertragingen zijn ook groter bij leerlingen met een migratieachtergrond of uit een eenoudergezin.

Het ministerie van Onderwijs onderzocht in hoeverre de leerachterstanden tot dusver zijn weggewerkt met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Voor dat programma is in het basis- en voortgezet onderwijs bijna 6 miljard euro uitgetrokken voor de komende twee jaar. Scholen besteden dat geld onder meer aan instructie in kleine groepjes, extra onderwijsassistenten of instructeurs, of maatregelen voor het welzijn van de leerling. Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat het nog te vroeg is voor uitspraken over de effectiviteit hiervan.

Door corona moesten basisscholen in totaal dertien weken helemaal dicht en vier weken deels. Middelbare scholen bleven nog langer dicht. Die waren negentien weken volledig gesloten en gaven negentien weken deels online onderwijs.