VN slaan alarm over groeiend aantal mensen op de vlucht

GENEVE (ANP) - De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties slaat alarm over het groeiende aantal vluchtelingen in de wereld. "Ondanks de pandemie is het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlogen, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen in 2020 gestegen tot bijna 82,4 miljoen", meldt de UNHCR. "Het gaat om een stijging van 4 procent in vergelijking met het recordaantal van 79,5 miljoen eind 2019."

In een jaarlijks rapport van de VN-organisatie blijven binnenlands ontheemden met afstand de grootste groep vluchtelingen. Het gaat om ruim 48 miljoen mensen die op de vlucht zijn in eigen land, 2,3 miljoen meer dan een jaar eerder. Die groei heeft onder meer te maken met crises in landen als Ethiopië, Soedan, Mozambique, Jemen, Afghanistan en Colombia.

Venezolanen vormen een andere grote groep vluchtelingen. Zij vertrokken de afgelopen jaren massaal uit hun olierijke thuisland, waar de economie volledig is ingestort. In 2020 waren volgens het rapport 3,9 miljoen Venezolanen ontheemd buiten hun land, zo'n 300.000 mensen meer dan een jaar eerder.

Vrede en stabiliteit

De VN-organisatie becijferde ook dat steeds minder vluchtelingen kunnen terugkeren. "In de loop van 2020 keerden zo'n 3,2 miljoen binnenlands ontheemden en slechts 251.000 vluchtelingen terug naar hun huizen - een daling van respectievelijk 40 en 21 procent in vergelijking met 2019." Daarnaast zouden in 2020 33.800 vluchtelingen zijn genaturaliseerd in het land waar ze asiel kregen.

De UNHCR roept de internationale gemeenschap op meer te doen om voor vrede en stabiliteit te zorgen. "Om tot oplossingen te komen, moeten wereldleiders en invloedrijke mensen hun verschillen opzijzetten, een einde maken aan een eenzijdige benadering van politiek en zich in plaats daarvan concentreren op zowel het voorkomen als het oplossen van conflicten en het waarborgen van respect voor mensenrechten", aldus de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi in een verklaring.