VN: vijfde van landbouwproductie Turkije beschadigd door bevingen

ROME (ANP/AFP) - De verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië hebben ruim een vijfde van de Turkse landbouwproductie beschadigd. Dat meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die spreekt van "ernstige schade aan de landbouw, met inbegrip van gewassen, vee, visserij en aquacultuur, evenals de plattelandsinfrastructuur in de getroffen gebieden".

Volgens de FAO zijn elf belangrijke landbouwprovincies van Turkije zwaar getroffen. "De door de aardbeving getroffen regio, die bekend staat als de 'vruchtbare sikkel' van Turkije, is goed voor bijna 15 procent van het landbouw-BBP en draagt bij aan bijna 20 procent van de Turkse export van landbouwproducten", stelt de FAO. De financiële schade bedraagt naar schatting 1,3 miljard dollar voor vernietigde infrastructuur en 5,1 miljard dollar aan verliezen voor de landbouwsector.

De aardbevingen hadden als direct gevolg dat dieren om het leven kwamen en gewassen werden beschadigd. Indirect leidde de aardbeving tot een tekort aan stallen, voedsel en vaccins voor vee dat overleefde. Ook is er sprake van een tekort aan arbeidskrachten voor de landbouw, wat gevolgen kan hebben voor het aanstaande oogstseizoen.

Maar eerst moeten de zaden nog de grond in. "De deadline voor het plantseizoen nadert. We moeten onze boeren dringend steunen door meststoffen en zaden te leveren", aldus een coördinator van de FAO. "Dit is onze enige kans om de productie van gewassen dit jaar op peil te houden. We moeten ook dieren voederen om hun gezondheid en productiviteit op peil te houden."